Online Casino - BlackJack

 

Online Casino | Casino Club | Bwin Casino | Joyland Casino | Betway Casino

 

Craps

Ako hrať craps?

Pravidlá craps sú len zdanlivo zložitá. V skutočnosti existujú štyri základné druhy stávok, ktoré tvoria podstatu hry. Paleta možných stávok je však ďaleko bohatšie.

Craps sa hrá v kolesách (rundách), pričom prvý vrh nového kola sa nazýva Come-out Roll. Ak padne v prvom kole (Come-out Roll) súčet 7 alebo 11, označovaný ako Win či Natural, alebo 2, 3 alebo 12, označovaný ako Craps, bicykel okamžite končí.

Ak bol vrhnutý akýkoľvek iný súčet (4, 5, 6, 8, 9, 10), stáva sa tento tzv cieľom (Point). Akonáhle je cieľový súčet (Point) stanovený, vrhač hádže do tej doby, kým nepadne sedem alebo Point. Ak teraz vrhne svoj Point, začína opäť hádzať v novom kole (Come-out Roll).

Ak však hodí sedem skôr ako Point, vypadáva na sedem (Seven-out), kolo končí a vrhač odovzdáva kocky hráči naľavo, ktorý sa stáva novým vrhačom. Hráč môže však odmietnuť a prenechať hádzanie ďalšiemu hráčovi naľavo.

Ako je vidieť, hra sa svojím spôsobom točí okolo súčtu sedem. Sedmička totiž môže padnúť najviac spôsoby, celkom šiestich. Počet možností a pravdepodobnosť hodený jednotlivých súčtov dvoma kockami uvádza tabuľka nižšie. Význam súčtu sedem bude ďalej predtým vyjasnený u stávok na líniu.

Základné stávky v craps - stávky na líniu

Základné stávky v craps - Pass Line, Nechcem Pass Line, Come, Nechcem Come - sú označované ako stávky na líniu. V niektorých kasínach, predovšetkým v Británii, sú tieto stávky označované ako Win Line a Nechcem Win Line, ich podstata je však rovnaká. Ak sa hráč rozhodne hádzať, teda byť vrhačom, musí staviť buď na Pass Line alebo Nechcem Pass Line.
Pass Line

Stávka na Pass Line je najvýznamnejšou stávkou v craps. Vykonáva sa umiestnením žetónov na miesto označené Pass Line na hracej tabuli. Stávka na Pass Line vyhráva okamžite, ak vrhač hodí v prvom hode (Come-out Roll) súčet 7 alebo 11 (Win, Natural), prehráva pri 2, 3, 12 (Craps).

Ak vrhač hodí akýkoľvek iný súčet (ako 7, 11 alebo 2, 3, 12), stáva sa tento cieľom (Point). Stávky sa z Pass Line presunú na príslušné číslo na hracej tabuli. Podstatou stávky je teraz hodiť tento súčet (Point) skôr, ako padne sedem, a to v ktoromkoľvek z nasledujúcich hodov - stávka teda nemusí byť rozhodnutá bezprostredne po hodu. V prvom prípade stávka vyhráva a je vyplácaná ako rovná, tj výplatnom pomerom 1:1. Ak padne sedem pred Point, stávky prehrávajú.

Môže teda nastať situácia, že ak má vrhač "dlhú ruku" (dlho nepadá 7), môže svojimi stávkami obsadiť všetky čísla 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vrhne Ak v budúcom hode opäť niektoré z týchto čísel, zakaždým vyhráva. Vsádza ak súčasne na Pass Line alebo Come, je vyhrávajúci stávka z čísla odstránená a na jej miesto presunutá z Pass Line (či Come) stávka nová. Samozrejme je zle, ak padne 7 - všetky stávky prehrávajú.
Nechcem Pass Line

Stávka na Nechcem Pass Line je inverzná k stávke na Pass Line. Stávky prehrávajú, ak padne v prvom hode 7 alebo 11, vyhrávajú pri 2 alebo 3 a nastane remíza, ak padne 12. V poslednom prípade stávky stojí ao ich osude rozhodne ďalší vrh.

Ak padne v prvom hode iný súčet ako 7, 11 alebo 2, 3, 12, stáva sa tento opäť cieľom (Point). Stávky sú z Nechcem Pass Line presunuté do priestoru nad číslo predstavujúce hodený súčet. Stávky teraz vyhrávajú a sú vyplácané ako rovné, ak padne sedmička skôr, ako Point. Ak padne Point skôr ako sedem, stávky prehrávajú.

 

Čítať viac o hre Craps.

Oproti stávke na Pass Line tu majú tipujúci navyše možnosť svoje stávky kedykoľvek pred hodom stiahnuť z hracej tabule.
Come

Stávka na Come má takmer rovnaké atribúty ako stávka na Pass Line. Jediný rozdiel je v tom, že stávka na Come sa umiestňuje až po prvom hode (Come-out Roll), kedy má vrhač hodiť svoje číslo (Point).

Stávky opäť vyhrávajú pri 7 alebo 11, prehrávajú pri 2, 3, 12 (Craps). Ak padne iný súčet, je stávka presunuté na príslušné číslo a tipujúci vyhrávajú, pokiaľ v ďalších hodoch padne toto číslo skôr ako sedem.

Stávka na Come je akousi stávkou vnútri hry. Jej cieľom je zvýšiť paletu činností pri stole.
Nechcem Come

Stávka na Nechcem Come má so stávkou na Come spoločné to, že sa vsádza až po prvom hode, kedy vrhač stanovil svoje číslo (Point) a princíp výhry a prehry je rovnaký ako u stávky na Nechcem Pass Line.

Stávka na Nechcem Come teda okamžite vyhráva, ak padne 2, 3 alebo 12, prehráva pri 7 alebo 11. V ďalších hodoch musí padnúť sedmička skôr, ako Point.

Podobne ako u stávky na Nechcem Pass Line tu majú tipujúci možnosť svoje stávky kedykoľvek stiahnuť.
Pomerové stávky

Okrem štyroch vyššie uvedených stávok, existujú ešte tzv pomerové stávky či voľnej stávky (Behind the Line, Odds, Free). Niektoré kasína je umožňujú v obmedzenej miere.

Princíp pomerových stávok spočíva v tom, že hráč môže k svojej pôvodnej stávke (napr. na Pass Line), pridať ešte ďalšie stávku v rovnakej výške, ktoré je ale vyplácaná skutočným matematickým pomerom - určeným na základe teórie pravdepodobnosti (ak Vás to zaujíma, tu nájdete, ako ju definujeme). Jedná sa teda o určité posilnenie pôvodnej stávky, ktoré stojí za to využiť. Tým sa znižuje zisk kasína. Skutočné matematické pomery proti hodený čísla pred sedmičkou sú u čísel 4 alebo 10 2:1, pri 5 alebo 9 3:2 a pri 6 alebo 8 6:5.

Samozrejme je možné vsádzať aj opačným spôsobom na to, že sedmička padne skôr, ako určitý súčet - pomerová stávka na Nechcem Pass Line. Skutočné matematické pomery sú potom pre 4 alebo 10 1:2, pre 5 alebo 9 2:3 a konečne pre 6 alebo 8 5:6.

Ak teda vyhráte, budete Vám vyplatená rovná stávka za pôvodnú stávku a skutočný matematický pomer za pomerové stávku.

Pomerové stávky sa na stôl umiestňujú tak, aby prekrývali pôvodnej stávky. Rovnakým spôsobom je možné uskutočniť pomerové stávky u Come a Nechcem Come. V niektorých kasínach sú stávky na Come a Nechcem Come vrátené, ak padne pri novom vrhu 7 alebo 11 (Natural) alebo 2, 3, 12 (Craps).
Ďalšie stávky v craps

V craps existuje široká paleta ďalších stávok. Zásadne by sa dali rozdeliť do dvoch skupín, a to na stávky na jeden vrh, kedy výsledok (výhra-prehra) je známy hneď po následnom vrhu, a na stávky, ktoré sú rozhodnuté až nastane určitá udalosť zakladajúca výhru alebo prehru.
Stávky na jeden vrh

Stávky na jeden vrh zahŕňajú propoziční stávky (Prop-bets), pole (Field), rohovou stávku (Horn) a vírivou stávku (Whirl, World).
Propoziční stávky (Proposition bets)

Jednorazové stávky, ktoré vyhrávajú (prehrávajú), ak v nasledujúcom hode padne (nepadne) požadovaný súčet: 2 (označovaný ako Hadí oči, angl. Snake Eyes alebo Craps Aces), 12 (Craps), 2 alebo 12 (Hi-Lo), 3 (Ace Deuce), 11 (Yo), Craps - 2, 3 alebo 12, C & E - kombinovaná stávka, kedy polovica je vsadená na Craps a druhá polovica na Yo, Any seven - akýkoľvek súčet dávajúci sedem, stávka je tiež označovaná ako Veľká sedma (Big Red). Tu je vhodné upozorniť na výplatnej pomery. Háčik je v predložke: napr ak vsadíte na akýkoľvek Craps (2, 3, 12), uvádzaný stávkový pomer je 5 for 1, teda päť za jeden, a znamená to, že v prípade výhry dostanete päť žetónov vrátane Vašej stávky. Skutočný výplatný pomer je teda 4:1.
Poľa (Field)

Stávka na pole znamená, že v budúcom hode padne súčet 2, 3, 4, 9, 10, 11 alebo 12. Stávka je vyplácaná ako rovná 1:1 pre čísla 3, 4, 9, 10, 11 a pomerom 2:1, v niektorých kasínach (Británia) dokonca 3:1, keď padne 2 alebo 12. Stávky na polia môžu pokladať sami hráči.
Rohová stávky (Horn)

Rohová stávka predstavuje de facto samostatné stávky na štyri čísla 2, 3, 11 a 12. Vyhrávajúci číslo sa oplatí jeho výplatnom pomerom zo štvrtiny stávky, zvyšné tri štvrtiny prepadajú. Možno staviť tiež tzv zvýšenú rohovou stávku (Horn High), ktorá spočíva v tom, že sa vsádza 5 jednotiek, z čoho 2 jednotky sú vsadené na jedno z čísel 2, 3, 11 alebo 12. V praxi je pravdepodobne najobľúbenejšou stávka Horn High Yo, kde sa 2 jednotky vsádza na číslo 11.
Vírivá stávka (Whirl, World)

Vírivá stávka sa vsádza piatich jednotkami. Jej zmyslom je pokryť rohovou stávku (Horn) a stávku na akýchkoľvek sedem (Any Seven). Ak padne niektoré z čísel 2, 3, 7, 11 alebo 12, tak sa jedna pätina stávky vypláca výplatnom pomerom ako u propozičních stávok.
Stávky na viac vrhov

Stávky sú aktívne tak dlho, kým nenastane udalosť zakladajúca výhru či prehru stávky.
Tvrdé stávky (Hard way)

Hodiť čísla 4, 6, 8 či 10 tvrdým spôsobom znamená, že sa na oboch kockách objavia rovnaké číslo, tj 2 +2, 3 +3, 4 +4 alebo 5 +5. Stávka vyhráva, ak padne súčet tvrdým spôsobom skôr, ako jednoduchým spôsobom (napr. u čísla 6 to môže byť 1 +5, 2 +4, 5 +1 alebo 4 +2), alebo ako padne sedem. Čísla 4 a 10 sú vyplácané výplatnom pomerom 7:1 (8 for 1), 6 a 8 9:1 (10 for 1).
Jednoduché stávky (Easy way)

Jednoduchá stávka je opačná stávka k stávke tvrdé. Vyhráva v prípade, že súčet 4, 6, 8, 10 padne ľahkým spôsobom skôr ako sedem.
Big 6 a Big 8

Stávky na Big 6 (veľká 6) a Big 8 (veľká 8) sa pokladajú na vyhradené miesto na hracom stole. Hráči, ktorí vsádza na Big 6 a Big 8 sú považovaní za zelenáča. Skúsení hráči sa týmto stávkam vyhýbajú, v niektorých kasínach sa nepoužívajú vôbec av niektorých krajinách sú dokonca zakázané (Británia). Podstatou stávky je padnutie súčtu 6 alebo 8 skôr, ako padne sedem. Stávka sa vypláca ako rovná, teda 1:1, pričom na čísla 6 alebo 8 je možné staviť priamo, a to s vyšším výplatnom pomerom 7:6!
Stávka na čísla

Stávky priamo na čísla je možné uskutočniť kedykoľvek. Nie je teda nutné čakať, až vrhač urobí svoj Point. Stávky na čísla sa umiestňujú na dvojitú čiaru nad jednotlivými číslami predstavujúcu ich súčet. Stávka vyhráva, ak padne požadované číslo skôr ako sedem. Výplatné pomery sú nižšie ako skutočné matematické pomery, napriek tomu sú pomerne výhodné u čísel 6 a 8, kde je výplatný pomer 7:6 (skutočný matematický pomer je 6:5). Zisk kasína v tomto prípade činí len 1,52%. Preto je nezmysel vsádzať na Big 6 a Big 8, kde je stávka vyplatená ako rovná a zisk kasína tak dosahuje 9,09%. U čísel 5 a 9 je skutočný matematický pomer 3:2, výplatné 7:5 (zisk 4%), u 4 a 10 skutočný 2:1, výplatné 9:5 (zisk 6,67%).
Kupované a pokladané stávky

Kupované stávky sú podobné stávkam na čísla. Hráči si môžu kúpiť stávku na jednotlivé čísla (4, 5, 6, 8, 9, 10), a to tak, že umiestni svoju stávku do poľa Come a oznámi ju krupiérovi, napr kupovaná 8 (Buy the 8). Stávka vyhráva, ak daný súčet (napr. 8) padne skôr ako sedem. Kupované stávky sa vypláca skutočným výplatnom pomerom, kasíno si ale účtuje poplatok 5% zo stávky, ktoré niekedy vyžaduje len v prípade výhry. Stávky sa pokladajú na príslušné číslo na hracej tabuli a odlišujú sa od stávok Come pomocou malých gombíkov na žetónoch. Pokladaná stávka je stávkou opačnú. Stavia sa na to, že sedem padne skôr, ako iný konkrétny súčet (4, 5, 6, 8, 9, 10). Výhra sa opäť vypláca v skutočnom matematickom pomere. Kasíno si účtuje poplatok 5%, ktorý sa vypočítava z výhry, nie zo stávky. Pri prehre na 4 alebo 10 stávky poskytujú kasíne zisk 2,44%, pri 5 alebo 9 3,23% a pri 6 alebo 8 4%.
Najvýhodnejšie stávky v craps

Kasíne zaisťuje zisk rozdiel medzi skutočným matematickým a výplatnom pomerom jednotlivých stávok. Prehľad týchto stávkových pomerov a zisk kasína (Casino Edge) - vypočítaný na základe očakávanej hodnoty - je uvedený v tabuľke. Najvýhodnejšie stávky pre hráčov sú tie, ktoré prináša kasíne najnižšiu mieru zisku.

 

Casino Club Craps

 

 

 

 

 

Casino Club hry
   
   Informácie
   
   Informácie
   
   Informácie
   
   Informácie
   
   Informácie
   
   Informácie
   
   Informácie
Hlášky
Blackjack Blackjack
Spielautomaten Spielautomaten
Roulette Roulette
Video Poker Video Poker
Keno Keno
Craps Craps
Baccarat Baccarat

 

Copyright © 2011 echoclub.sk