ECHOCLUB

Vzorová stránka...
Takto bude vygenerovaná systémom ECHO vasa podporna stranka.

http://www.jano...


parfumy.eu...
Najlacnejšie parfumy na Slovensku

parfumy.eu .


Filmy a serialy... Filmy a serialy online , vse zdarma !!!!

filmy.a.serialy.. .


Turnaj východ... Turnaj Vychod PPM

turnaj.vychod .


War-Space... Sťahuj - hudbu, filmy, hry....

war-space .

HTML kódy pre ECHOCLUB

Pre správnu činnosť systému ECHO zaradte na svoju stránku nasledujúci kód:

Kód skopírujte a umiestnite na vašu stránku na vhodné miesto za <body> a pred </body>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=1" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=1" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=2" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=2" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=3" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=3" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=4" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=4" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=5" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=5" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=6" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=6" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=7" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=7" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=8" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=8" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=9" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=9" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=10" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=10" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=11" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=11" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=12" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=12" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=13" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=13" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=14" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=14" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=15" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=15" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>

Pre logo:

ECHOCLUB.sk

nasledovný kód:

<script src="/hit.php?code=2193&amp;img=16" type="text/javascript"></script><noscript><a href="/kameraman.na.svadbu.a.stuzkovu.html"><img border="0" src="/img.php?r=&amp;img=16" alt="ECHOCLUB.sk" /></a></noscript>