Vitajte na technologickej stránke systému ECHOCLUB

ORIENTAČNÉ AUTOMATIZOVANÉ HODNOTENIE STRÁNKY

Hodnotenie slúži, len ako pomôcka vlastníkom stránok pri optimalizácií


Máte na svojej stránke umiestnený kód ECHO? Ak nie, doporučujeme Vám ho na Vašu stránku vložiť. Zabezpečí Vám získanie spätných odkazov v systéme ECHOCLUB.


Warning: file_get_contents(): Unable to access http:/ in /www/doc/echoclub.sk/www/zdrojak.php on line 6

Warning: file_get_contents(http:/): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/echoclub.sk/www/zdrojak.php on line 6

0


Google PageRank, hodnotiace číslo stránky. Rozmedzie je od 0 do 10. Dobré hodnotenie stránky na podmienky SR je 3 a vyššie. V prípade, že je hodnota -1, meranie nebolo uskutočnené, alebo sa stránka nedá otvoriť.

PAGE RANK: pre :


Len stránka, ktorá neobsahuje chyby podľa medzinárodných štandardov W3C, môže počítať s výhodným umiestňovaním. Zároveň len u stránky bez chýb máte istotu, že sa užívateľom zobrazuje SPRÁVNE vo všetkých používaných prehliadačoch.

Podrobný prehľad kontroly validity stránky, podľa svetových štandardov

Validation Results - W3C Markup Validator @import "./style/base.css"; @import "./style/results.css"; Markup Validation Service Check the markup (HTML, XHTML, …) of Web documents Jump To: Error(s) blocking validation Sorry! This document can not be checked. Sorry, I could not find any content to validate. It is probable that you clicked on the "check" button without choosing a URL, a file or entering the content of the document you would like to validate. Read the User's guide for quick instructions on using this validator. Home | About... | News | Docs | Help & FAQ | Feedback | Contribute | This service runs the W3C Markup Validator, v0.8.5. Copyright © 1994-2009 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements


Ďalší z prvkov, ktorý pozitívne pôsobí na lepšie umiestnenie stránok vo vyhľadávačoch je obsah hlavičky stránky.

 

Hodnotiace číslo Meta Tag 'METAC'. Rozmedzie hodnotenia je od 0 do 100. Hodnota 95 zodpovedá štandardom pre ECHO. Nehodnotí sa obsah Meta Tag, len prítomnosť!:   

METAC:  0

Skontrolujte si svoj obsah HEAD, pre / pri kódovaní inom, ako charset=windows-1250 a UTF-8, je narušená diakritika, čo nie je chyba Vašej stánky /

:
Kontrola title:

Hodnotenie TITLE, počet bodov:

0 = Prázdne, alebo nesúvisiace s obsahom stránky
1 = Dlhé, tj viac, ako 10 slov
2 = Obsahujúce, okrem "dobrých" slov, nepodstatné "skrášľujúce znaky", napr. grafiku z bodiek a podobných znakov, alebo URL adresu stránky
3 = Ostatné, ktoré obsahujú kľúčové slová, ale nezodpovedajú hodnoteniu za 4 body
4 = Obsahuje od 2 do 5 slov, ktoré tvoria zmysluplný text. Všetky slová sú výstižné "kľúčové", ktoré do vyhľadávačov zadávajú uživatelia, ktorí niečo hľadajú

Poznámka: Title /názov stránky/ je najdôležitejší text, ktorý stránka obsahuje. Bez premysleného "title", nie je možné dosiahnuť úspech pri umiestňovaní stránky na popredných miestach vo vyhľadávačoch


Relevantnosť frázy v TITLE "RETIC" je faktor, ktorý zásadným spôsobom pôsobí na lepšie umiestnenie stránok vo vyhľadávačoch. Ponúkame orientačné hodnotenie. Ak je hodnotiace číslo menšie, ako 10 je tento ukazovateľ poddimenzovaný. Ak je, ale hodnotiace číslo väčšie, ako 300 - je stránka predimenzovaná.

RETIC:   0


Popularita stránky, tak ako ju merá Google, sa veľmi ťažko definuje. Google používa svoje algoritmy a nezverejnené technológie. V každom prípade je pri umiestňovaní stránky a hlavne pri získavaní PageRank popularita stránky veľmi dôležitá. Zjednodušene sa dá definovať, ako počet významných stránok, ktoré obsahujú odkaz na Vašu stránku / hyperlink /. Umiestnenie odkazu na stránku, ešte neznamená, že sa dostane do zoznamu stránok, ktoré zvyšujú popularitu Vašej stránky. Do hry vstupujú rôzne faktory, napr. ako dlho je odkaz umiestnený na stráke a určite i ďalšie. Pri tomto meraní je 5 odkazov kladný výsledok.

Zmeraj si Google popularitu stránky:

Google


V prípade, že sa Vaša stránka po zadaní kľúčového slova, alebo frázy do vyhľadávača Google, neobjaví na prvej strane potrebuje Vaša stránka OPTIMALIZÁCIU. Ďalšie informácie o optimalizácii...

Navrat na matersku stranku